minutes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за minutes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. minute (court moment):

cocotte-minute® <pl cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] NOUN f

Преводи за minutes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

minutes в PONS речника

Преводи за minutes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cocotte-minute® <cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за minutes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

minutes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文