minute във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за minute в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. minute (court moment):

hang on a minute! inf
c'est pas à la minute inf

cocotte-minute® <pl cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] NOUN f

Преводи за minute в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

minute в PONS речника

Преводи за minute в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cocotte-minute® <cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за minute в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

minute Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文