ministres във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ministres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ministre POL:

the cabinet + v sg ou pl

Phrases:

Вижте също: Ministre, premier

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] ADJ

4. premier (par sa supériorité):

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] NOUN m (f)

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

sous-ministre <pl sous-ministres> [suministʀ] NOUN mf

Преводи за ministres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ministres в PONS речника

Преводи за ministres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ministres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ministres Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文