ministre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ministre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ministre POL:

Phrases:

Вижте също: Ministre, premier

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] ADJ

1. premier (qui commence une série):

3. premier (dans une série):

4. premier (par sa supériorité):

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] NOUN m (f)

1. premier (qui se présente d'abord):

1. premier (dans un bâtiment):

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

sous-ministre <pl sous-ministres> [suministʀ] NOUN mf

Преводи за ministre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ministre в PONS речника

Преводи за ministre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ministre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ministre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文