mien във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mien <mienne> [mjɛ̃, mjɛn] ADJ poss

II.le mien,la mienne,les miens,les miennes PRON

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mien в PONS речника

Преводи за mien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mien Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文