midi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за midi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. midi (heure):

Вижте също: quatorze

après-midi <pl après-midi, après-midis> [apʀɛmidi] NOUN mf

avant-midi <pl avant-midi, avant-midis> [avɑ̃midi] NOUN m Can (matin)

Преводи за midi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
à midi

midi в PONS речника

Преводи за midi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.après-midi [apʀɛmidi] NOUN m o f inv

avant-midi [avɑ̃midi] NOUN m o f , m en Belgique et fém au Québec, inv (matinée)

Преводи за midi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
après-midi m o f inv
a.m.
midi m inv, no art
à midi

midi Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文