mets във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

10. mettre (installer):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

Индивидуални преводни двойки
put a sock in it! Brit slang
can it! Am slang

Преводи за mets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mets в PONS речника

Преводи за mets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
fameux (-euse) mets, vin

Преводи за mets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mets Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文