merde във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за merde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fouille-merde <pl fouille-merde> [fujmɛʀd] NOUN mf slang

écrase-merde <pl écrase-merde> [ekʀɑzmɛʀd] NOUN m slang

Индивидуални преводни двойки

Преводи за merde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

merde в PONS речника

Преводи за merde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fouille-merde <fouille-merdes> [fujmɛʀd] NOUN mf inf

Преводи за merde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
merde f inf

merde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文