mercredi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mercredi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mercredi [mɛʀkʀədi] NOUN m (jour)

II.mercredi [mɛʀkʀədi] INTERJ inf euph

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mercredi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mercredi в PONS речника

Преводи за mercredi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: dimanche

1. dimanche (veille de lundi):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mercredi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mercredi Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文