merci във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за merci в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за merci в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
thanks a lot or a bunch or a bundle! iron

merci в PONS речника

Преводи за merci в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за merci в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

merci Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文