mentir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mentir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mentir (ne pas dire la vérité):

Вижте също: arracheur

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mentir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mentir в PONS речника

Преводи за mentir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mentir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mentir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文