meilleur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за meilleur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] ADJ

2. meilleur (superlatif):

II.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] NOUN m (f)

III.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] ADV

meilleur m:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за meilleur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
meilleur/-e ami/-e m/f

meilleur в PONS речника

Преводи за meilleur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: bon, bon

bon(ne) <meilleur> [bɔ̃, bɔn] ADJ antéposé

Индивидуални преводни двойки

Преводи за meilleur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

meilleur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文