maximum във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за maximum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] ADJ

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] NOUN m

1. maximum (limite supérieure):

3. maximum (grande quantité) inf:

to make a packet Brit inf
to make a bundle inf
to cost a packet Brit inf
to cost a bundle inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за maximum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

maximum в PONS речника

Преводи за maximum в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.maximum <s [ou maxima]> [maksimɔm, -ma] ADJ

II.maximum <s [ou maxima]> [maksimɔm, -ma] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за maximum в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

maximum Примери от PONS речника (редакционно проверени)

maximum Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文