matin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за matin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. matin (début de la journée):

5 am

réveille-matin <pl réveille-matin, réveille-matins> [ʀevɛjmatɛ̃] NOUN m

Преводи за matin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

matin в PONS речника

Преводи за matin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

matin (début du jour, matinée):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за matin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

matin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文