matelas във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за matelas в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. matelas (de feuilles, neige):

matelas d'air CONSTR

protège-matelas <pl protège-matelas> [pʀɔtɛʒmatla] NOUN m

couvre-matelas <pl couvre-matelas> [kuvʀəmatla] NOUN m

Преводи за matelas в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

matelas в PONS речника

Преводи за matelas в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за matelas в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

matelas Примери от PONS речника (редакционно проверени)

air bed Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文