matériel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за matériel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.matér|iel (matérielle) [mateʀjɛl] ADJ

1. matériel (gén):

III.matér|iel (matérielle) [mateʀjɛl]

Преводи за matériel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
matériel/-ielle

matériel в PONS речника

Преводи за matériel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за matériel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

matériel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文