marquer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за marquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

6. marquer (indiquer):

Вижте също: Blanc

Преводи за marquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

marquer в PONS речника

Преводи за marquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за marquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
touch down SPORT

marquer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文