marin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за marin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in] ADJ

III.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in]

anti-sous-marin (anti-sous-marine) <mpl anti-sous-marins> [ɑ̃tisumaʀɛ̃, in] ADJ

Преводи за marin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

marin в PONS речника

Преводи за marin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за marin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

marin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

kitbag Brit
kit bag Am

marin Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文