marchandises във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за marchandises в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за marchandises в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
commodity broker COM, FIN

marchandises в PONS речника

Преводи за marchandises в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за marchandises в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

marchandises Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文