marchand във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за marchand в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] ADJ COM

II.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] NOUN m (f)

1. marchand:

III.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d]

dosshouse owner Brit inf
pit owner Am inf

Преводи за marchand в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
marchand/-e m/f

marchand в PONS речника

Преводи за marchand в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.marchand(e) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] ADJ

II.marchand(e) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] NOUN m(f)

Преводи за marchand в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
marchand(e) m (f)
marchand(e) m (f)
marchand(e) m (f) ambulant(e)
marchand(e) m (f) de fruits
marchand(e) m (f)
marchand(e) m (f) de bas

marchand Примери от PONS речника (редакционно проверени)

marchand(e) m (f) de bas
marchand(e) m (f) de fruits
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文