manque във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за manque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.manqué (manquée) [mɑ̃ke] VERB pp

manqué → manquer

III.manqué (manquée) [mɑ̃ke] ADJ

Вижте също: manquer

1. manquer (ne pas atteindre, ne pas voir):

III.manquer de VERB trans obj.indir.

1. manquer (avoir en quantité insuffisante):

2. manquer (toujours à la forme négative):

1. manquer (faire défaut):

1. manquer (ne pas atteindre, ne pas voir):

III.manquer de VERB trans obj.indir.

1. manquer (avoir en quantité insuffisante):

2. manquer (toujours à la forme négative):

1. manquer (faire défaut):

Преводи за manque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

manque в PONS речника

Преводи за manque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за manque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

manque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文