manifestants във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за manifestants в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

manifestant (manifestante) [manifɛstɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

contre-manifestant (contre-manifestante) <mpl contre-manifestants>, contremanifestant (contremanifestante) <mpl contremanifestants> [kɔ̃tʀəmanifɛstɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за manifestants в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

manifestants в PONS речника

Преводи за manifestants в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

manifestant(e) [manifɛstɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за manifestants в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

manifestants Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文