manifesté във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за manifesté в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за manifesté в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
manifest NAUT, AVIAT

manifesté в PONS речника

Преводи за manifesté в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.manifeste [manifɛst] NOUN m POL, LIT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за manifesté в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

manifesté Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文