manier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за manier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. manier (utiliser):

to ply the oars liter

2. manier slang → magner

Вижте също: magner

Индивидуални преводни двойки

Преводи за manier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

manier в PONS речника

Преводи за manier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за manier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

manier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文