main-d'œuvre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за main-d'œuvre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за main-d'œuvre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

main-d'œuvre в PONS речника

Преводи за main-d'œuvre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за main-d'œuvre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

main-d'œuvre <mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

main-d'œuvre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

main-d'œuvre Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文