magasin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за magasin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. magasin COM:

shop Brit
a chain of shops Brit ou stores Am
to run/to open a shop Brit ou store Am

3. magasin TECH (d'arme, appareil photo):

armoury Brit

Преводи за magasin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

magasin в PONS речника

Преводи за magasin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. magasin (boutique):

shop Brit

Преводи за magasin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

magasin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文