mademoiselle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mademoiselle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mademoiselle <pl mesdemoiselles> [madmwazɛl, medmwazɛl] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mademoiselle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mademoiselle в PONS речника

Преводи за mademoiselle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mademoiselle <mesdemoiselles> [mad(ə)mwazɛl, med(ə)mwazɛl] NOUN f

Индивидуални преводни двойки
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am

Преводи за mademoiselle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mademoiselle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文