ménager във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ménager в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ménager (traiter avec précaution):

Вижте също: chèvre

I.chèvre [ʃɛvʀ] NOUN m (fromage)

I.ménag|er2 (ménagère) [menaʒe, ɛʀ] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ménager в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ménager в PONS речника

Преводи за ménager в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ménager (-ère) [menaʒe, -ɛʀ] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ménager в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ménager Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文