mémoire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mémoire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mémoire (faculté):

2. mémoire:

aide-mémoire <pl aide-mémoire, aide-mémoires> [ɛdmemwaʀ] NOUN m

Преводи за mémoire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mémoire в PONS речника

Преводи за mémoire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. mémoire INFOR:

aide-mémoire [ɛdmemwaʀ] NOUN m inv

Преводи за mémoire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mémoire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

mémoire Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за mémoire в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文