médecin: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за médecin: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

médecin-conseil <pl médecins-conseils> [mɛdsɛ̃kɔ̃sɛj] NOUN m

médecin-chef <pl médecins-chefs> [mɛdsɛ̃ʃɛf] NOUN m

Индивидуални преводни двойки
GP Brit

Преводи за médecin: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

médecin: в PONS речника

Преводи за médecin: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за médecin: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

médecin: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文