méchant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за méchant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.méchant (méchante) [meʃɑ̃, ɑ̃t] ADJ

5. méchant (extraordinaire) inf:

a hell of a hangover inf

II.méchant (méchante) [meʃɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Преводи за méchant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
méchant/-e m/f

méchant в PONS речника

Преводи за méchant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.méchant(e) [meʃɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за méchant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

méchant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文