във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

m-business <pl m-business> [ɛmbiznɛs] NOUN m

Вижте също: mètre

me, (m' before vowel or mute h) [m(ə)] PERS PRON

Преводи за в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

в PONS речника

Преводи за в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] PRON pers

Вижте също: mètre

Индивидуални преводни двойки
a depth of 50 metres Brit

Преводи за в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to fall 5 m
a depth of 50 metres Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文