lu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. lire (déchiffrer):

lire qc à qn

Преводи за lu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
lira FIN, HIST
lire (to sb à qn)
lire à haute voix (to sb à qn)

lu в PONS речника

Преводи за lu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lu part passé de lire

Вижте също: lire1, lire2

Преводи за lu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
lu(e)

lu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文