louer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за louer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. louer (donner en location):

2. louer (prendre en location):

4. louer (réserver):

Преводи за louer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

louer в PONS речника

Преводи за louer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за louer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

louer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文