lors във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lors в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. dès (indique le point de départ dans le temps):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lors в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lors в PONS речника

Преводи за lors в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lors в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
valedictorian UNIV Am form

lors Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文