longueur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за longueur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. longueur (dimension):

demi-longueur <pl demi-longueurs> [d(ə)milɔ̃ɡœʀ] NOUN f

Преводи за longueur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sauteur/-euse m/f en longueur
wavelength PHYS, RADIO

longueur в PONS речника

Преводи за longueur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за longueur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

longueur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

longueur Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文