longue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за longue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: long

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

longue-vue <pl longues-vues> [lɔ̃ɡvy] NOUN f

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] NOUN m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] ADJ

Преводи за longue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

longue в PONS речника

Преводи за longue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: long, long

longue-vue <longues-vues> [lɔ̃gvy] NOUN f

Преводи за longue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

longue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文