longtemps във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за longtemps в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. longtemps attendre, dormir etc:

2. longtemps (avec il y a, depuis, cela fait etc):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за longtemps в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

longtemps в PONS речника

Преводи за longtemps в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

longtemps [lɔ̃tɑ̃] ADV (un temps long)

as long as ...

Преводи за longtemps в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

longtemps Примери от PONS речника (редакционно проверени)

as long as ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文