longs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за longs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] NOUN m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] ADJ

Преводи за longs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hairy-/long-armed

longs в PONS речника

Преводи за longs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mi-long (-longue) <mi-longs> [milɔ̃, -lɔ̃g] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за longs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

longs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文