long във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за long в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] NOUN m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] ADJ

Преводи за long в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

long в PONS речника

Преводи за long в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mi-long (-longue) <mi-longs> [milɔ̃, -lɔ̃g] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за long в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

long Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文