lointain във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lointain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.lointain (lointaine) [lwɛ̃tɛ̃, ɛn] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lointain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lointain в PONS речника

Преводи за lointain в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за lointain в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文