loin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за loin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. loin (dans l'espace):

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

2. loin fig:

Вижте също: nez, monture, lèvre

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

1. lèvre (sur le visage):

Преводи за loin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

loin в PONS речника

Преводи за loin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. loin (distance):

2. loin fig:

Преводи за loin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

loin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文