location във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за location в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sous-location <pl sous-locations> [sulɔkasjɔ̃] NOUN f

location-vente <pl locations-ventes> [lɔkasjɔ̃vɑ̃t] NOUN f

Преводи за location в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

location в PONS речника

Преводи за location в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

location-vente <locations-ventes> [lɔkasjɔ̃vɑ̃t] NOUN f

Преводи за location в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

location Примери от PONS речника (редакционно проверени)

hire car Brit

location Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文