levier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за levier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

gear lever Brit
levier de frein à main MOTOR
gear lever Brit

Преводи за levier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
lever MOTOR, TECH

levier в PONS речника

Преводи за levier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за levier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

levier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文