leçon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за leçon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. leçon ECOLE:

2. leçon (punition, avis):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за leçon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

leçon в PONS речника

Преводи за leçon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за leçon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

leçon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文