latin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за latin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Latin (Latine) [latɛ̃, in] NOUN m (f)

gréco-latin (gréco-latine) <mpl gréco-latins> [ɡʀekolatɛ̃, in] ADJ

Преводи за latin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Latin/-e m/f

latin в PONS речника

Преводи за latin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: français, français

gréco-latin(e) [gʀekolatɛ̃, in] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за latin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

latin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文