langue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за langue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. langue ANAT:

2. langue LING:

Phrases:

Вижте също: sept, chat2, chat1

sept <pl sept> [sɛt] ADJ inv PRON NOUN m

abaisse-langue <pl abaisse-langue, abaisse-langues> [abɛslɑ̃ɡ] NOUN m

langue-de-chat <pl langues-de-chat> [lɑ̃ɡdəʃa] NOUN f

Преводи за langue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

langue в PONS речника

Преводи за langue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ̃gdəʃa] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за langue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

langue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

langue Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文