lancer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lancer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. lancer:

il lance à 30 mètres SPORT

2. lancer (envoyer):

to fire (sur, à at)

5. lancer (proférer):

to hurl (à at)

6. lancer (mettre en route):

7. lancer:

2. lancer:

Преводи за lancer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
leap in fig
dive in fig

lancer в PONS речника

Преводи за lancer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за lancer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lancer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文