lame във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lame в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brise-lames, brise-lame <pl brise-lames> [bʀizlam] NOUN m

Преводи за lame в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rasoir mlame), coupe-choux inf

lame в PONS речника

Преводи за lame в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за lame в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lame Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文