laine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за laine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.laine <pl laine> [lɛn] NOUN mf Can

new wool Brit

tire-laine <pl tire-laine, tire-laines> [tiʀlɛn] NOUN m dated

Преводи за laine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

laine в PONS речника

Преводи за laine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за laine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

laine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文